informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst marga janssen ten aanzien van de website www.keramiekmargajanssen.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Marga Janssen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marga Janssen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Marga Janssen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
Hoewel Marga Janssen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Marga Janssen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
Marga Janssen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Disclaimer | Privacy | Copyright 2009-2013