Marga Janssen is trots en zuinig op haar reputatie dat zij door de jaren heen heeft opgebouwd. Marga Janssen staat niet
toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Ook de op deze website afgebeelde producten, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van Marga Janssen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Marga Janssen, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

De producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op alle aankopen en opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden Keramiek Marga Janssen ®©
Disclaimer | Privacy | Copyright 2009-2013